Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
SSIC bàn giao du thuyền Victoria Mekong
12/9/2019 3:11:31 PM

Ngày 27 tháng 11 năm 2019 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã thi công hoàn tất và bàn giao du thuyền Victoria Mekong cho khách hàngBản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn