Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
SSIC bàn giao Phà khách Thriving 17 cho khách hàng
7/14/2023 4:27:16 PM

Ngày 10/07/2023 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã bàn giao Phà khách Thriving 17 đóng mới cho khách hàng.

Một số hình ảnh Phà khách Thriving 17 ngày bàn giao

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn