Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ đặt ky đóng mới 02 Phà khách THRIVING 18 và Phà khách THRIVING 20
3/17/2023 10:57:35 AM

Ngày 10/03/2023 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã tiến hành Lễ đặt ky đóng mới 02 Phà khách THRIVING 18 và Phà khách THRIVING 20

Một số hình ảnh của buổi Lễ đặt ky
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn