Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ Hạ thủy Sà lan tự hành chở container 54 TEUS - LONG SƠN 03
11/10/2022 2:15:33 PM

Ngày 10/11/2022 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã tiến hành Hạ thủy Sà lan tự hành chở container 54 TEUS - LONG SƠN 03

Một số hình ảnh của buổi Lễ hạ thủy Sà lan tự hành chở container 54 TEUS - LONG SƠN 03
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn