Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Tổng Giám đốc SBIC Cao Thành Đồng và Đoàn công tác thăm và làm việc tại SSIC về tình hình thực hiện SXKD 10 tháng và ước các tháng cuối năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023
11/7/2022 2:42:38 PM

Ngày 04 tháng 11 năm 2022 Tổng Giám đốc SBIC Cao Thành Đồng và Đoàn công tác thăm và làm việc tại SSIC về tình hình thực hiện SXKD 10 tháng và ước các tháng cuối năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023

Một sô hình ảnh trong chuyến làm việc:
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn