Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ hạ thủy tàu cao tốc vỏ nhôm RAWABI 133 cho chủ tàu Singapore
8/2/2022 4:10:34 PM

Ngày 27/7/2022 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã tiến hành Lễ hạ thủy tàu cao tốc vỏ nhôm RAWABI 133 cho chủ tàu Singapore. Đây là Lễ hạ thủy chiếc thứ nhất trong hợp đòng đóng mới 03 tàu.

Một số hình ảnh của buổi Lễ hạ thủy tàu cao tốc vỏ nhôm RAWABI 133


Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn