Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ hạ thủy Phà khách cao tốc vỏ nhôm Thriving 16
6/28/2022 3:01:07 PM

Ngày 27 tháng 6 năm 2022 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) đã tổ chức Lễ hạ thủy Phà khách cao tốc vỏ nhôm Thriving 16

Một sô hình ảnh trong Lễ hạ thủy:
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn