Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ đặt ky Tàu Container 54 TEU/SESCO.H233
6/23/2022 3:40:36 PM

Ngày 22 tháng 6 năm 2022 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC)đã tổ chức Lễ đặt ky Tàu Container 54 TEU/SESCO.H233

Một sô hình ảnh trong Lễ đặt ky:
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn