Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ cắt tôn dự án Tàu du lịch 122 khách
12/10/2019 1:36:25 PM

Ngày 03 tháng 12 năm 2019 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn làm Lễ cắt tôn dự án Tàu du lịch 122 khách, chủ đầu tư là Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn