Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ hạ thủy du thuyền Victoria Mekong
9/3/2019 3:24:52 PM

Ngày 31 tháng 08 năm 2019 SSIC hạ thủy thành công Tàu khách Victoria Mekong

Một số hình ảnh của buổi lễ hạ thủy


Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn