Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Tàu Nhà Bè 09 hoàn tất sửa chữa tại Ụ tàu SSIC và xuất xưởng rời bến
8/22/2019 3:56:19 PM

Ngày 20 tháng 08 năm 2019 Tàu Nhà Bè 09 đã hoàn tất sửa chữa tại Ụ tàu SSIC và xuất xưởng rời bến

Một số hình ảnh Tàu Nhà Bè 09 đã hoàn tất sửa chữa tại Ụ tàu SSIC và xuất xưởng rời bến
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn