Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ ký hợp đồng đóng mới phà khách Thriving 03
9/13/2014

Ngày 13 tháng 9 năm 2014 công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) và Công ty TNHH Một thành viên Thạnh Thới đã ký hợp đồng đóng mới phà khách TRIVING 03.

Đây là chiếc phà biển chở khách thứ 3 mà SSIC đóng mới cho Công ty TNHH Một thành viên Thạnh Thới

Phà khách THRIVING 03 có các thông số kỹ thuật chính như sau:

Chiều dài lớn nhất :     Lmax  =59.00  m

Chiều rộng lớn nhất :   Bmax =14.40 m

Chiều cao mạn :           D=2.8 m

Số thuyền viên :          10 người

Số hành khách :           294 người

Xe 45 chổ ngồi có khối lượng 20 tấn : 11 xe

Xe máy : 150 xe

Phà khách THRIVING 03 được thiết kế thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 21:2010 BGTVT, Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phà được phân cấp bởi Đăng kiểm Việt Nam với : *VRHIII và *VRM.

Phà khách được Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn  thiết kế thi công.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ ký kết hợp đồng kinh tế


Ông Thái văn Hùng Tổng giám đốc SSIC đang ký kết hợp đồng với Ông Nguyễn Ngọc Thới giám đốc Công ty TNHHMTV Thạnh Thới


Ông Thái Văn Hùng và Ông Nguyễn Ngọc Thới Bắt tay thân mật sau khi ký hợp đồng .


Đại diện lãnh đạo hai công ty nâng ly chúc mừng thành công lễ ký kết hợp đồng đóng mới Phà khách THRIVING 03


Đại diện lãnh đạo SSIC và công ty Thạnh Thới chụp hình lưu niệm sau khi ký hợp đồng

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn