Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ đặt tên và hạ thủy Phà khách Thriving 11
10/25/2018 9:51:14 AM
Ngày 17 tháng 10 năm 2018 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) và Công ty TNHH MTV Thạnh Thới đã tổ chức lễ đặt tên và hạ thủy Phà khách THRIVING 11
Lễ ký hợp đồng đóng mới tàu khách du lịch Victoria Mekong Cruise
10/25/2018 9:04:10 AM
Ngày 10 tháng 10 năm 2018 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) và Công ty TNHH MTV Du Thuyền VICTORIA đã ký hợp đồng đóng mới TÀU KHÁCH DU LỊCH VICTORIA MEKONG CRUISE
SSIC hạ thủy phà khách hai thân hòa bình -01
11/20/2017 11:57:46 AM
Ngày 06 tháng 11 năm 2017 công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC)và Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hòa Bình đã tổ chức lễ hạ thủy Phà khách hai thân Hòa Bình -01
Lễ bàn giao phà khách Thriving 7
4/28/2017 10:53:15 AM
Ngày 25 tháng 04 năm 2017 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) và Công ty TNHH MTV Thạnh Thới đã tổ chức lễ bàn giao Phà khách THRIVING 7
Sản phảm tiêu biểu

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn