Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn đã và đang triển khai áp dụng các phần mềm ứng dụng vào thiết kế như:
  • Phần mềm sắp xếp và cắt tôn cho máy cắt CNC của công ty LANTEK hợp tác giữa Tây Ban Nha và Hàn Quốc.

  • Phần mềm thiết kế tàu thủy DEFCAR của Tây Ban Nha.

  • Phần mềm thiết kế ống - điện UNIGRAPHIC NX5 của tập đoàn UGS-Mỹ.

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn