Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thỷ Sài Gòn
SAIGON SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD (SSIC)

Tóm tắt:

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thỷ Sài Gòn
Tên tiếng Anh: Saigon Shipbuilding Industry Co.,ltd
Tên viết tắt: SSIC
Website: www.ssic.com.vn
Hình thức: Công ty TNHH Một thành viên
Hệ thống quản lý: ISO9001; ISO14001; OHSAS 18001; TQM; 5S

Lịch sử hình thành:

- Nhà máy Tàu Biển Sài Gòn (1991-1998)
- Công ty Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (1998-2005)
- Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (2005-6/2014)
- Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (6/2014-12/2014)
- Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (12/2014 đến nay)

Tổng Giám Đốc: Ông Thái Văn Hùng.

Địa chỉ: 10E Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84)8.38728830
Fax: (+84)8.38728831
Email: info@ssic.com.vn; kinhdoanh@ssic.com.vn

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn