Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
To: Saigon Shipbuilding Industry Company Ltd.
Address: 10E Bui Van Ba Str., Tan Thuan Dong, dist. 7, HCM City
Telephone: (+84)8.38728830 - Fax: (+84)8.38728831

Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn

Full name:
 
Company:

Address:

Telephone:

Email:
 

Message:
 

Security code:
52313  

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN
Địa chỉ:
10E Bùi Văn Ba P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(+84)8.38728830
Fax:
(+84)8.38728831
Email:
info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn