Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
SSIC Thử biển (Sea Trial) Tàu khách APT MEKONG SERENITY SG
7/17/2023 1:15:53 PM

Ngày 11/07/2023 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã tiến hành Thử biển (Sea Trial) Tàu khách APT MEKONG SERENITY SG.

Một số hình ảnh Thử biển (Sea Trial) Tàu khách APT MEKONG SERENITY SGBản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn