Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ đặt ky Phà khách Thriving 17
6/28/2022 3:36:32 PM

Ngày 27 tháng 6 năm 2022 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) đã tổ chức Lễ đặt ky Phà khách Thriving 17

Một sô hình ảnh trong Lễ đặt ky:

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn