Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ hạ thủy Tàu du lịch Royal Queen
9/3/2020 2:12:18 PM

Ngày 29 tháng 08 năm 2020 SSIC hạ thủy thành công Tàu du lịch Royal Queen

Tàu có các thông số như sau

Một số hình ảnh của buổi lễ hạ thủy
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn