Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Tàu Hải Bình 16 vào sửa chữa tại Ụ tàu SSIC
7/15/2019 3:27:02 PM

Ngày 15 tháng 7 năm 2019 Tàu Hải Bình 16 của Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC đã vào sữa chữa tại Ụ tàu SSIC

Một số hình ảnh Tàu Hải Bình 16 sửa chữa tại Ụ tàu SSIC

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn